-11%

Xi lanh điện

95.000 85.000

 

Xi Lanh Điện 12V hành trình 150mm tốc độ 30mm/s – Lực nâng : 300N – Điện áp : 12VDC – Ở 2 đầu có 2 công tắc hành trình giới hạn chuyển động – Hành trình : 150mm – Tốc độ : 30mm/s Xi Lanh Điện 12V hành trình 150mm tốc độ 15mm/s – Lực nâng : 700N – Điện áp : 12VDC – Ở 2 đầu có 2 công tắc hành trình giới hạn chuyển động – Hành trình : 150mm – Tốc độ :15mm/s Xi Lanh Điện 12V hành trình 150mm tốc độ 20mm/s – Lực nâng : 500N – Điện áp : 12VDC – Ở 2 đầu có 2 công tắc hành trình giới hạn chuyển động – Hành trình : 150mm – Tốc độ : 20mm/s Xi Lanh Điện 12V hành trình 150mm tốc độ 90mm/s – Lực nâng : 100N – Điện áp : 12VDC – Ở 2 đầu có 2 công tắc hành trình giới hạn chuyển động – Hành trình : 150mm – Tốc độ : 100mm/s

Miễn phí giao hàng

Mô tả

Xi Lanh Điện 12V hành trình 150mm tốc độ 30mm/s – Lực nâng : 300N – Điện áp : 12VDC – Ở 2 đầu có 2 công tắc hành trình giới hạn chuyển động – Hành trình : 150mm – Tốc độ : 30mm/s Xi Lanh Điện 12V hành trình 150mm tốc độ 15mm/s – Lực nâng : 700N – Điện áp : 12VDC – Ở 2 đầu có 2 công tắc hành trình giới hạn chuyển động – Hành trình : 150mm – Tốc độ :15mm/s Xi Lanh Điện 12V hành trình 150mm tốc độ 20mm/s – Lực nâng : 500N – Điện áp : 12VDC – Ở 2 đầu có 2 công tắc hành trình giới hạn chuyển động – Hành trình : 150mm – Tốc độ : 20mm/s Xi Lanh Điện 12V hành trình 150mm tốc độ 90mm/s – Lực nâng : 100N – Điện áp : 12VDC – Ở 2 đầu có 2 công tắc hành trình giới hạn chuyển động – Hành trình : 150mm – Tốc độ : 100mm/s